<<
>>

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі

Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення.

2. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3. Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.09.2005р.

N2875-IV)

1. Коментована стаття передбачає обов'язок суду видавати копії судового рішення особам, які брали участь у справі і були присутніми у судовому засіданні, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів із дня проголошення судового рішення.

259

2. За загальним правилом, цивільні справи по суті розглядаються за умови фактичної участі сторін і третіх осіб. Однак у тих випад ках, коли справу розглянуто під час відсутності сторони або третьої особи, суд зобов'язаний протягом п'яти днів із дня проголошення рішення надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення, особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення. Таку ж процесуальну дію, як уявляється, суд повинен виконати і щодо ухвал, які переш коджають подальшому руху справи (про закриття провадження у справі та про залишення заяви без розгляду), щоб сторони у разі незгоди з ними мали можливість оскаржити ці ухвали.

3. Правило цієї статті поширюється і на непозовні справи у тому сенсі, що копії зазначених документів повинні надсилатися судом не тільки сторонам і третім особам, а й відповідно заявни кам і заінтересованим особам, які не були присутніми у судовому засіданні, та видаватися тим, які були присутніми у ньому.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі:

 1. Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
 2. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 3. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 4. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 5. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 6. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 7. Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 8. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 9. Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу
 10. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 11. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 12. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 13. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 14. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 15. Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
 16. Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
 17. Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог