<<
>>

Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

1. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його вико-нання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.

1. Відповідно до цієї статті суд може або повинен визначити у резолютивній частині судового рішення порядок його виконання.

2. Факультативно це питання вирішується тоді, коли суд допускає відстрочку або розстрочку виконання чи негайне виконання рішення за підставами ст.

367 ЦПК. Відстрочка виконання рішення - це перенесення виконання рішення на інший, більш пізній час. Так, у разі задоволення позову про виселення громадян з жилих приміщень суд може відстрочити на певний час виселення з урахуванням пори року, стану здоров'я відповідача, складу сім'ї і т. ін.

Розстрочка виконання - це виконання рішення за визначеними судом частинами й у встановлені судом строки. Так, із урахуванням розміру стягуваної суми, матеріального стану відповідача, суд може позитивно вирішити питання про можливість виплати суми частинами у зазначений судом строк.

Суд у випадках, зазначених у ст. 367 ЦПК, у резолютивній частині рішення може вказати на негайне його виконання (див. коментар до ст. 367 ЦПК).

3. Питання про порядок виконання може бути й обов'язковим реквізитом частини судового рішення, якщо є підстави для обов'язкового негайного виконання рішення (див. коментар до ст. 367 ЦПК). Уявляється, що ст. 367 ЦПК про негайне виконання судового рішення повинна була б розміщена слідом за коментованою статтею, оскільки вона також відноситься до визначення порядку і строку виконання рішення.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання:

 1. Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
 2. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 3. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 4. Стаття 166/4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
 5. Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання
 6. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
 7. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 8. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 9. § 4. Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини
 10. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 11. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини
 13. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 14. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 15. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 16. Стаття 188/20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
 17. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 18. Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 19. Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.