<<
>>

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження шодо неповноти або неправильності їх запису.

2. Головуючий розглядає зауваження шодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання.

1.

Після закінчення судового засідання (коментована стаття цього не зазначає) особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом та журналами судового засідання та протягом семи днів із дня проголошення рішення у справі подати письмові зауваження щодо неповноти їх або неправильності їх запису. Головуючий судового засідання протягом п'яти днів розглядає одноособово подані до суду зауваження, про що виносить відповідну ухвалу.

2. Коментована стаття не встановлює правил відносно результатів розгляду зауважень головуючим. Уявляється, що головуючий, якщо він згоден із зауваженнями, у своїй ухвалі посвідчує їх правильність, а якщо не згоден, то відхиляє їх. І у першому, і у другому випадку зауваження та ухвала судді повинні долучатися то матеріалів справи.

3. У разі пропуску строку подання зауважень головуючий розглядає поважність причин пропуску строку і, якщо не знаходить підстав для поновлення строку, залишає зауваження без розгляду.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд:

 1. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 2. Стаття 48. Секретар судового засідання
 3. Стаття 73. Секретар судового засідання
 4. Стаття 342. Відкриття судового засідання
 5. Стаття 198. Журнал судового засідання
 6. Стаття 108. Журнал судового засідання
 7. Стаття Секретар судового засідання
 8. Стаття Журнал судового засідання
 9. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
 10. Стаття 163. Відкриття судового засідання
 11. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 12. Стаття 314. Підготовче судове засідання
 13. Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання
 14. Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
 15. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
 16. Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання