<<
>>

Стаття 189. Дослідження висновку експерта

Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.

2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені питання. Першою ставить питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі.

Якщо експертизу призначено за клопотанням обох сторін, першим ставить питання експертові позивач і його представник.

3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі.

4. Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і доповнення висновку приєднуються до справи.

1. Висновок експерта є одним із найважливіших засобів доказування, оскільки він складений фахівцем у тій чи іншій галузі знань. Висновок складається ним у письмовій формі при проведенні експертизи, і відповідно до принципу усності судового розгляду оголошується у судовому засіданні.

2. Після оголошення висновку, з метою його роз'яснення чи доповнення експерту можуть бути поставлені запитання особами, які беруть участь у справі. Першою ставить запитання особа, за ініціативою якої призначалася експертиза, а якщо експертизу суд призначав за клопотанням обох сторін, то першим запитання ставить позивач і його представник. Суд може ставити запитання експерту після закінчення його опитування (у статті чомусь - «допиту») особами, які беруть участь у справі. Дані про висновок експерта, про 218

поставлені йому запитання та його відповіді заносяться до журналу судового засідання. Правильність відповідей у журналі судового засідання, як уявляється, необхідно посвідчувати підписом експерта. Якщо роз'яснення експерта викладені письмово і підписані, вони приєднуються до справи.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 189. Дослідження висновку експерта:

 1. Стаття 102. Зміст висновку експерта
 2. Стаття 386. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку
 3. Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження
 4. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 5. Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники Комментарий к статье 189
 6. Стаття 66. Висновок експерта
 7. Стаття Консультативні висновки
 8. Стаття 101. Висновок експерта
 9. Стаття 187. Дослідження речових доказів
 10. Стаття 369. Експерт
 11. Глава IX Консультативні висновки
 12. ВИСНОВКИ
 13. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів