<<
>>

Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

І. Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їх згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями 180 -182 цього Кодексу.

І.

Статтею передбачено підстави допиту сторін, третіх осіб та їх представників як свідків (особисту позицію відносно допиту зазначених осіб як свідків автор висловив у коментарях до ст. ст. 57 та 62 цього Кодексу). Такими підставами є особиста обізнаність цих осіб про факти, які мають значення для справи, та їх згода на допит. Додатково до аргументів, викладених у коментарі до ст. 62 ЦПК, можна вказати і на хибність зазначеної тенденції у ЦПК стосовно інституту допиту головних учасників справи й тому, що особиста обізнаність про обставини справи є головною цінністю пояснень сторін і тоді, коли вони опитуються, а не допитуються.

2. Дана стаття стосовно порядку допиту сторін, третіх осіб та їх представників передбачає той же порядок, що для свідків передбачають статті 180 - 182 цього Кодексу.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків:

 1. Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
 2. Стаття 180. Порядок допиту свідків
 3. Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 4. Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
 5. Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
 6. Правило A(Заслуховування делегацією свідків, експертів та інших осіб)
 7. Правило A(Виклик свідків, експертів та інших осіб при проведенні делегацією заходів розслідування)
 8. § 1. Психологічні основи судового допиту. Перехресний допит
 9. Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Комментарий к статье 184
 10. Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
 11. Стаття 183. Оголошення показань свідків
 12. Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 13. Стаття 224. Допит
 14. § 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
 15. Стаття 352. Допит свідка
 16. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 17. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
 18. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб