<<
>>

Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших осіб, які беруть участь у справі.

2. Якщо поряд із стороною, третьою особою у справі беруть участь їх представники, суд після пояснень сторони, третьої особи заслуховує пояснення їх представників.

За клопотанням сторони, третьої особи пояснення може давати тільки представник. Особи, які звернулися до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб, дають пояснення першими.

3. Якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може зобов'язати сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, дати окремо пояснення щодо кожної з них.

4. Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі, висловлюються нечітко або з їх слів не можна дійти висновку про те, визнають вони обставини чи заперечують проти них, суд може зажадати від цих осіб конкретної відповіді - "так" чи "ні".

5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання один одному.

6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих пояснень.

1. Ця стаття відкриває групу правил, що регулюють порядок дослідження доказів судом першої інстанції. Дослідження доказів по кожній цивільній справі завжди починається з заслуховування пояснень сторін, третіх осіб та інших осіб, які беруть участь у справі. Пояснення являють собою виступи учасників процесу, що містять відомості про відомі їм обставини справи. Учасники у своїх поясненнях не обмежені у часі, але головуючий керує ходом пояснень у тому напрямку, щоб вони не відхилялися від обставин справи.

2. Послідовність виступів із поясненнями визначена коментованою статтею таким чином, що першими виступають учасники процесу зі сторони позивача, а потім - відповідача: а) позивач, його представник, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 206

і виступає на стороні позивача, та її представник; б) відповідач, його представник, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог і виступає на стороні відповідача, та її представник; в) третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та її представник.

З урахуванням обставин справи суд може встановити іншу послідовність. Так, наприклад, якщо позов пред'явлений в інтересах іншої особи прокурором, органами державної влади і органами місцевого самоврядування та іншими організаціями і особами, за-значеними в ст. 45 цього Кодексу, то першими з поясненнями повинні виступати ініціатори процесу.

3. Сторонам, за їх клопотанням, після дачі пояснень суд може надати можливість виступити з додатковими поясненнями. Під час пояснень з дозволу суду учасники процесу можуть ставити запи тання один одному.

4. Якщо у справі є письмові пояснення кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі, одержані у порядку забезпечення доказів або у результаті судових доручень, головуючий оголошує їх у дан- ній частині судового засідання.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі:

 1. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 2. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 3. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 5. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 6. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 7. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 9. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 10. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 11. Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном