<<
>>

Стаття 173. Початок розгляду справи по суті

Розгляд справи по суті розпочинається доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання, після чого з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду.

2. У разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях.

Якшо позивач змінює свої вимоги, головуючий пропонує викласти ці зміни у письмовій формі, встановленій для позовної заяви. При частковому визнанні позову відповідачем головуючий з'ясовує, у якій саме частині позов визнається.

1. Коментована стаття визначає початок другої частини судового засідання - розгляд справи по суті. Ця частина є головною у судовому засіданні, оскільки її завданням є встановлення і перевірка фактичних обставин цивільної справи.

2. Розгляд справи по суті, по-перше, починається доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання. Це має бути короткий виклад обставин справи, а не «зчитування» усіх наявних у справі матеріалів. По-друге, головуючий повинен, з'ясувати позиції сторін, що сперечаються, на самому початку розгляду справи по суті: чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач позов, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати спір на вирішення третейського суду. По спорах із правовідносин особистого характеру (наприклад, по справах про розірвання шлюбу) ця послідовність має бути іншою: головуючий повинен, насамперед, з'ясувати можливість примирення сторін. 202

3. Верховний Суд України щодо деяких справ указував на істотне значення процесуальних дій, передбачених цією статтею. Так, у справі за позовом громадянки К.Ш. до громадянина С.Ш. невиконання судом вимог статей 178, 180 цього Кодексу, яке полягало у тому, що розгляд справи по суті розпочався без доповіді її матеріалів, з'ясування головуючим того, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає їх відповідач і чи не бажають сторони укласти мирову угоду, і без заслуховування пояс нень сторін, визнано Верховним Судом істотним порушенням норм процесуального права (див. Комарів В.В. «Цивільне процесуальне право України: практика застосування». - X., 1993. -С 151).

4. Якщо у справі є письмові пояснення відповідача і він відсутній у судовому засіданні, головуючий доповідає про його позицію по справі щодо заявлених до нього вимог, викладену в письмових поясненнях або запереченнях. Змінені позиції позивача щодо вимог (змісту їх, підстав цих вимог, розміру їх), заявлених у позовній заяві, повинні бути викладені в письмовій формі, встановленій для позовної заяви.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 173. Початок розгляду справи по суті:

 1. Правило 54A (Спільний розгляд прийнятності заяви та справи по суті)
 2. Стаття 347. Початок судового розгляду
 3. Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 4. Стаття Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 5. Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
 6. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 7. Стаття 277. Розгляд справи
 8. Стаття 272. Розгляд справи
 9. Глава 8. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
 10. Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
 11. Стаття 407. Розгляд справи
 12. Стаття 289. Розгляд справи
 13. Стаття 157. Строки розгляду справ