<<
>>

Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі

1. Заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, розгляда-ються судом після того, як буде заслухана думка решти присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постанов-ляється ухвала.
Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його заявлению.

1. Після роз'яснення їм процесуальних прав особи, які беруть участь у справі, можуть скористатися своїми правами і заявити відповідне клопотання, наприклад, про витребування нових доказів. Цю заяву особа, яка заявила клопотання, внаслідок вимоги належності доказів повинна обгрунтувати у судовому засіданні посиланням на факти, які можуть підтвердити чи спростувати дані докази. Крім того, за змістом цієї статті можуть бути заявлені й інші клопотання: про притягнення третіх осіб, проведення огляду на місці і т. ін. Ці клопотання також повинні бути обгрунтованими.

2. Заявлені клопотання розглядаються судом у судовому засіданні негайно. Питання про їх задоволення або про відмову в їх задоволенні вирішується постановлениям ухвали після заслуховування по кожному клопотанню думок інших осіб, які беруть участь у справі. Відмова суду задовольнити те чи інше клопотання не позбавляє заінтересовану особу права у майбутньому заявити повторне клопотання з цього ж питання.

3. За допомогою правил цієї статті судом вирішується насамперед важливе питання про достатність доказів по даній справі. Тому суд повинен уважно вивчати кожне клопотання і обгрунтовано його вирішувати.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі:

 1. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 2. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 3. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 5. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 6. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 7. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 9. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 10. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 11. Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном
 12. Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 13. Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
 14. Стаття 350. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження
 15. Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
 16. § 2. Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. Поняття професіограми