<<
>>

Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків

1. Головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, про що зазначається в журналі судового засідання.

1. Крім права заявити відвід суду й особам, переліченим у попередній статті, особи, які беруть участь у справі, мають ряд процесуальних прав і обов'язків (див.

коментар до статей 27 і 31 цього Кодексу). У зв'язку з цим ця стаття і закріплює обов'язок головуючого у судовому засіданні роз'яснити їм процесуальні права і обов'язки. Тільки у тому разі, коли сторони та інші особи, які беруть участь у справі, знають свої права і обов'язки, розуміють їх зміст, можна чекати усвідомленого і вільного з їх боку розпорядження правами та виконання обов'язків. Процесуальні права мають роз'яснюватися доступною для учасників процесу мовою. Особливо докладно треба роз'яснювати такі права, як право відмовитися від позову, визнати позов, укласти мирову угоду, змінити його, оскільки вони стосу-196

ються істотних інтересів сторін і третіх осіб, а розпорядження ними може вплинути на хід розгляду справи.

2. Про роз'яснення процесуальних прав і обов'язків особам, які беруть участь у справі, обов'язково повинно відзначатися у журналі судового засідання.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків:

 1. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
 2. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
 3. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 5. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 6. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 7. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 8. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 9. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 10. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 11. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 12. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 13. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 14. Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі