<<
>>

Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні

Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

2. Особа, яка бере участь у справі, мас право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.

3. Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань.

1.

Коментована стаття застосовує дві юридичні категорії: судовий розгляд і судове засідання.

По-перше, судовий розгляд - це інститут цивільного процесуального права, тобто система норм права, які регулюють суспільні відносини між суддею (судом) та іншими учасниками процесуальної діяльності при розгляді і вирішенні по суті цивільної справи.

По-друге, судовий розгляд - це стадія цивільного судочинства. Вона посідає центральне місце серед усіх стадій цивільного процесу. її значення визначається насамперед тим, що вона є обов'язковою стадією процесу. Незалежно від того, чим закінчується справа, -постановлениям рішення, ухвали про закриття провадження або про залишення заяви без розгляду - ця стадія є в процесі розгляду кожної справи.

Стадія судового розгляду є головною стадією цивільного судочинства, тобто у ній найбільш повно реалізуються завдання і принципи цивільного процесуального права, що стоять перед судом.

У навчальній літературі і судовій практиці у поняття «судовий розгляд» і «судове засідання» часто вкладають однаковий зміст. Але це не так. Судовий розгляд - це одна із стадій цивільного судочинства, а протікає вона, здійснюється у формі судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду.

187

Воно складається з чотирьох частин: підготовчої, розгляду справи по суті, судових дебатів, винесення й оголошення судової постанови.

2. Судове засідання по новому ЦПК провадиться з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про місце і час роз гляду справи та у спеціально обладнаному для цього приміщенні - залі засідань. За ЦПК 1963 року по найбільш актуальних справах та справах, що мають широкий інтерес, справи розглядалися на підприємствах і в установах. Це мало на меті виховний вплив на учасників процесу і профілактичний вплив на всіх присутніх у залі судового засідання.

3. Частина 2 даної статті передбачає право особи, яка бере участь у справі, заявити клопотання про розгляд справи у її від сутності. Уявляється, що таке клопотання повинно бути у формі письмової заяви до суду.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні:

 1. Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
 2. Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції
 3. Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 4. Стаття Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 5. Глава 5. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ
 6. Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 7. Стаття Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 8. Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
 9. Глава 9. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
 10. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
 11. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 12. Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 13. Глава 6. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 14. Глава 11. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ
 15. Глава 3. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
 16. Глава 8. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
 17. Глава 4. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ її ПОМЕРЛОЮ