<<
>>

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову

Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провад-женні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі,

2. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання.

У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову.

3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до подання позовної заяви, може вимагати від заявника подати додаткові

180

документи та інші докази, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

4. Суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір ціни позову.

5. Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її постановления.

6. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

7. У разі постановления ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжитії заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, негайно після її виконання.

8. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

У разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову звертається до виконання негайно після внесення предмета застави в повному розмірі.

10. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

12. Особи, винні в порушенні заходів забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

1. Коментована стаття встановлює порядок розгляду заяви про забезпечення позову та виконання ухвали про забезпечення позову. Заява розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, у день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. У випадку подання заяви про забезпечення майбутнього позову, вона розглядається протягом не пізні-

181

ше двох днів і без повідомлення майбутнього відповідача, якщо вимоги заявника є обгрунтованими, тобто якщо є реальна загроза порушення його прав саме майбутнім відповідачем.

2. Питання про забезпечення позову, скасування забезпечення позову чи про повернення заяви заявнику у випадку відсутності підстав для забезпечення позову вирішуються відповідною ухвалою. Всі зазначені ухвали можуть бути оскаржені заявниками та іншими особами, які беруть участь у справі. Але якщо оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, оскільки коментована стаття передбачає її негайне виконання, то оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншими, навпаки, зупиняє виконання ухвали до розгляду апеляційної скарги.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову:

 1. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 2. Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 3. Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
 4. Стаття 152. Види забезпечення позову
 5. Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
 6. § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язань
 7. Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
 8. § 6. Позов про визнання права власності
 9. § 6. Позов про визнання права власності
 10. Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 11. Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу
 12. Захист права власності за позовами про визнання угод (правочинів) недійсними
 13. Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
 14. Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним
 15. Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав
 16. Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
 17. Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу
 18. Стаття Виконання ухвали про здійснення приводу
 19. § 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)