<<
>>

Стаття 151. Підстави для забезпечення позову

1. Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходи забезпечення позову.

176

2. У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:

1) причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов;

2) вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обгрунтуванням його необхідності;

3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

3. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

4. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інте-лектуальної власності.

До заяви про забезпечення позову додаються документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову. До заяви додаються також її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходи забезпечення позову.

5. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановления ухвали про забезпечення позову.

1. Коментована стаття містить правила про підстави забезпечення позову у цивільному процесі. Забезпечення позову - це створення можливості для майбутнього реального виконання рішення суду. Воно застосовується тоді, коли відповідач вчиняє або може вчинити дії, які утруднюють чи унеможливлюють реальне виконання судового рішення. Ініціаторами цієї процесуальної дії можуть бути особи, що беруть участь у справі.

2. Забезпечуватися можуть не тільки позови про присудження, а й позови про визнання. Забезпечення позову необхідно по спорах про авторське право, і полягає воно у забороні на опублікування літературного твору.

Забезпечення можливе як по первісних, так і по зустрічних позовах.

3. Дана стаття передбачає, що забезпечення позову може провадитися у будь-якій стадії процесу, починаючи від порушення справи і закінчуючи виконавчим провадженням. Це відображено й у п. 6 постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції».

4. Коментована стаття цього Кодексу встановлює особливий порядок забезпечення позову про захист інтелектуальної власності. Якщо по інших цивільних справах забезпечення позову допус-

177

кається на будь-якій стадії судочинства, із заявою про забезпечення позову з метою запобігання порушенню правил інтелектуальної власності можна звернутися до подання відповідної позовної заяви. До заяви про забезпечення майбутнього позову додаються документи та інші докази, які підтверджують те, що саме заявник є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що його права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову. До заяви додаються також її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходи по забезпеченню майбутнього позову. Дана стаття встановлює також правило, що у зазначеному випадку заявник має подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановления судом ухвали про забезпечення позову.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 151. Підстави для забезпечення позову:

 1. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 2. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
 3. Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя
 4. Стаття 152. Види забезпечення позову
 5. Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
 6. Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування
 7. ГЛАВА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ І ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
 8. Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий Комментарий к статье 151
 9. Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 10. Стаття 170. Підстави для арешту май
 11. Стаття Підстави для арешту майна
 12. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 13. Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого
 14. Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?
 15. Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого
 16. Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень
 17. Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару
 18. § 4. Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу