<<
>>

Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза

Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

2. Якщо висновок експерта буде визнано необгрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

1. Частину 1 коментованої статті присвячено додатковій експертизі.

Додаткова експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнаний судом неповним або неясним. Додаткова експертиза проводиться, як правило, тим самим експертом, який дав неясні або неповні відповіді на питання, що поставлені йому судом. Така експертиза призначається ухвалою суду, в якій необхідно викласти доводи суду з приводу неповноти або неясності первісного висновку. Неповнота або неясність висновку експерта може у деяких випадках бути усунута і шляхом роз'яснень експерта.

2. Повторна експертиза призначається судом, якщо висновок експерта буде визнано необгрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, чи якось інакше викликає сумніви у його правильності. Підставою повторної експертизи можуть бути протиріччя між висновками декількох експертів. Повторна експертиза завжди доручається іншому експертові (експертам). В ухвалі про призначення повторної експертизи необхідно викласти доводи суду з приводу необґрунтованості, суперечливості, сумнівності первісного висновку експерта (експертів).

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза:

 1. Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления Комментарий к статье 150
 2. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 3. Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов" (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
 4. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 5. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 6. Стаття 149. Комплексна експертиза
 7. Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы
 8. Експертиза заявки
 9. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 10. § 4. Повторность и рецидив
 11. Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы
 12. Кваліфікаційна експертиза заявки