<<
>>

Стаття 148. Комісійна експертиза

Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експерта-ми одного напряму знань.

2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок.

Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

174

1. Коментована стаття присвячена одному з видів судових екс пертиз - комісійній експертизі.

У цивільному процесі експертизи розділяються, насамперед, за галузями знань, виробництв, ремесел на судово-почеркознавчу, судово-технічну, судово-медичну, судово-психіатричну і т. ін., та за суб'єктом - на одноособові і комісійні.

2. Згідно з коментованою статтею цього Кодексу комісійною є така експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами одного напрямку знань. Якщо у ході експертного дослідження екс перти прийдуть до єдиної думки по запитаннях суду, вони підпису ють єдиний висновок. У разі розбіжностей думок комісії експертів, експерт, не згідний із загальною думкою, дає окремий висновок з усіх питань, які визвали розбіжності.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 148. Комісійна експертиза:

 1. Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий Комментарий к статье 148
 2. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 3. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 4. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 5. Стаття 149. Комплексна експертиза
 6. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 7. Кваліфікаційна експертиза заявки
 8. Глава 3. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
 9. Експертиза заявки
 10. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 11. Стаття 239. Призначення експертизи
 12. Стаття Психіатрична експертиза
 13. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
 14. Формальна експертиза заявки на сорт.
 15. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 16. Стаття 509. Психіатрична експертиза
 17. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
 18. Стаття 245. Отримання зразків для експертизи