<<
>>

Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи

Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: під-стави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім'я експерта або найменування експертної ус-танови, експертам якої доручається проведення експертизи; об'єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, шо передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

2. Якщо експертизу призначено експертам кількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається найменування провідної установи, на яку покладається проведення експертизи.

Якщо проведення експертизи доручається експертній установі та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною визнається експертна установа. Ухвала про призначення експертизи направляється в кожну установу - виконавцям, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження та матеріали справи направляються провідній установі.

3. При визначенні об'єктів та матеріалів, шо підлягають направленню на експертизу, суд у необхідних випадках вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків.

170

4. Якщо цього вимагають особливі обставини справи, суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, проінструктувати його про доручене завдання і за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо сформульованих питань. Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які мають право брати участь у їх вчиненні.

1. Експертиза призначається ухвалою суду, в якій з урахуванням пропозицій осіб, що беруть участь у справі, визначається коло питань, щодо яких потрібні висновки експертів, кому доручається проведення експертизи, попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання обов'язків. Якщо суд відхиляє питання, запропоновані особами, що беруть участь у справі, своє рішення про це він повинен мотивувати. Крім цього, в ухвалі вказують зви-чайні реквізити ухвал, підстави призначення експертизи, список предметів і матеріалів, переданих експертам як об'єкти дослідження. Вказівка на певних осіб як експертів включає їх до складу учасників процесу, яких прийнято називати особами, що сприяють здійсненню правосуддя у цивільних справах.

2. Місцем проведення експертизи може бути суд або місцезнаходження предмета, речі, місцезнаходження експертної чи іншої установи. Якщо проведення експертизи доручається експертам декількох установ, в ухвалі суду визначається провідна експертна установа. Ухвала про призначення експертизи направляється до кожної установи - виконавцям, а об'єкти дослідження та матеріали справи направляються до провідної установи.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи:

 1. Стаття Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
 2. Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
 3. Стаття Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 4. Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 5. Стаття Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції
 6. Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції
 7. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 8. Стаття 239. Призначення експертизи
 9. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 10. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 11. § 3. Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження
 12. Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
 13. Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
 14. Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
 15. Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду
 16. Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 17. Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 18. Стаття Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
 19. Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу