<<
>>

Стаття 143. Порядок призначення експертизи

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

2. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта.

Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд мас мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.

4. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

5. Якщо проведення експертизи доручено спеціалізованій експертній установі, її керівник має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, створювати комісії з експертів керованої ним установи, якшо судом не визначено конкретних експертів, у разі потреби замінювати виконавців експертизи, заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.

1. При розгляді і вирішенні цивільних справ суду іноді потрібна допомога різних фахівців. Тому ця стаття передбачає право суду для з'ясування обставин, що мають значення у справі і потребують

169 спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки чи ремесла, призначити експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Експертиза може бути призначена як засіб забезпечення доказів (до або після порушення справи), у стадії підготовки справи до судового розгляду або у стадії судового розгляду справи.

2. Експертом може бути відповідна особа, призначена самим судом чи судом відповідно домовленості сторін про певну особу як експерта, яка є обов'язковою для суду. Суд може доручити провадження судової експертизи спеціалізованій експертній установі, керівник якої має право доручити проведення експертизи одному або декільком експертам, якщо судом не визначено конкретних експертів.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта, просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 143. Порядок призначення експертизи:

 1. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 2. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 3. Стаття 239. Призначення експертизи
 4. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 5. § 3. Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження
 6. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.
 7. Статья 143. Нарушение правил охраны труда Комментарий к статье 143
 8. Статья 143. Порядок и условия исполнения наказания в ви-де ограничения по военной службе
 9. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 10. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 11. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза