>>

Вступ

Питання про походження і сутність держави займає одне з центральних місць у науці про політичну організацію суспільства. Правильне розуміння того, як, у силу яких причин виникла держава, яка її природа, сутність, призначення, - неодмінна умова вірного вирішення багатьох актуальних питань сучасної політики.

Серед теоретиків держави і права ніколи не було раніше і в даний час немає не тільки єдності, але навіть спільності поглядів у відношенні процесу походження держави і права.

При розгляді даного питання ніхто, як правило, не бере під сумнів такі, наприклад, загальновідомі історичні факти, що першими державно-правовими системами в Стародавній Греції, Єгипті, Римі й інших країнах були рабовласницькі держава і право. Ніхто не заперечує того факту, що на території нинішньої України, Росії, Польщі, Німеччини і ряду інших країн ніколи не було рабства. Історично першими тут виникали не рабовласницькі, а феодальні держава і право.

Не заперечуються і багато інших історичних фактів, що стосуються походження держави. Однак цього не можна сказати про усі випадки, коли мова йде про причини, умови, природу і характері особливості походження держави і права. Над єдністю чи спільністю думок тут переважає різнобій.

У світі завжди існувало й існує безліч різних теорій, що пояснюють процес виникнення і розвитку держави. Це цілком природно і зрозуміло, тому що кожна з них відбиває різні погляди і судження різних груп, шарів, націй І інших соціальних спільнот на даний процес, або - погляди і судження однієї і тієї ж соціальної спільності на різні аспекти даного процесу.

Актуальність дослідження обумовлюють і сучасні наукові досягнення, які вимагають нових підходів до вивчення соціально-політичних і інших явищ.

В даний час завдяки успіхам археології й етнографії знання про первісне суспільство, етапи і тенденції його розвитку істотно збагатилося.

Якщо в XIX - початку XX століття історичні знання про суспільний розвиток охоплювало період приблизно в 3 тис.

лет, то тепер історія багатьох регіонів нараховує 10-12 тис. років, існує цілком достовірне знання про цей історичний діапазон у житті людства.

Правильне розуміння будь-якого соціального явища неможливо без знання його історичних коренів, того, у яких умовах воно виникло і як розвивалося.

Людство пройшло у своєму розвитку ряд етапів. Кожний з який відрізнявся визначеним рівнем і характером суспільних відносин: культурних, економічних, релігійних. Самим великої, найбільш тривалим етапом у житті людського суспільства були часи, коли не існувало держави і права в сучасному змісті слова. Цей період охоплює перше тисячоріччя від появи людини на землі, до виникнення класових суспільств і держав. У науці за ним закріплена назва первісного чи суспільства общинно-родового ладу.

Сучасна антропологія довела, що людина сучасного, кроманьйонського типу існує близько 40 тис. років. У цей період людський рід робив уже переважно не біологічну, а соціальну еволюцію. Тим часом перші державні утворення з'явилися лише біля п'яти тисяч років тому. Звідси випливає, що десятки тисяч років люди сучасного типу існували не знаючи держави.

Метою роботи є вивчення питання про чинники, що зумовили процес формування держави і права, особливості розвитку цього суспільного явища у різних народів (регіонів) Земної кулі, вивчення основних теорій походження держави і права.

| >>
Источник: all-books.biz. Загальні закономірності виникнення держави та права. 2011

Еще по теме Вступ:

 1. Вступ
 2. РОЗДІЛ І ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 3. Глава 1 ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 4. ВСТУП
 5. 1. Вступ
 6. Вступ.
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. Розділ перший ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 11. Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
 12. Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
 13. Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок