<<
>>

Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.

Міжнародне співробітництво в галузі митної справи здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

<< | >>
Источник: Уряд України. Митний кодекс України. 2004

Еще по теме Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями:

 1. Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи
 2. Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
 3. Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
 4. Стаття 188/4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
 5. Стаття 188/16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 6. Стаття 230/1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
 7. Стаття 188/17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
 8. Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів
 9. Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи
 10. Стаття 188/12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин
 11. Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями
 12. Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
 13. Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
 14. Стаття 239. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади н галузях водного господарства, геології та використання надр
 15. Стаття 238/4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин
 16. Стаття 188/20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
 17. Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України
 18. Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи
 19. Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
 20. Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи