<<
>>

Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

Експертиза призначається, якщо для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо.

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил.

Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть проведеного ним дослідження та обгрунтування відповіді на поставлені запитання.

Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у своєму висновку.

Висновок експерта не є обов'язковим для посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. У разі незгоди цієї особи з висновком експерта у постанові, яка виноситься у справі, повинно міститися обгрунтування незгоди.

У разі неналежної якості або повноти висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту (експертам).

<< | >>
Источник: Уряд України. Митний кодекс України. 2004

Еще по теме Стаття 380. Експертиза та висновок експерта:

 1. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 2. Стаття 66. Висновок експерта
 3. Стаття 101. Висновок експерта
 4. § 5. Висновок експерта
 5. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 6. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 7. 5. Висновок
 8. Висновок
 9. Висновок до розділу.
 10. Висновок до розділу.
 11. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 12. Стаття 102. Зміст висновку експерта