<<
>>

Стаття 268. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів

Для визначення митної вартості за методом оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів з дотриманням умов, зазначених у цій статті.
При цьому під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як:

а) фізичні характеристики;

б) якість та репутація на ринку;

в) країна походження;

г) виробник.

Незначні зовнішні відмінності не можуть бути підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають вимогам частини першої цієї статті.

Ціна угоди щодо ідентичних товарів береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:

а) продані (відчужені) для ввезення на територію України;

б) ввезені одночасно з товарами, що оцінюються, або не раніше ніж за 90 днів до ввезення товарів, що оцінюються;

в) ввезені приблизно в тій же кількості та на тих же комерційних умовах. Якщо ідентичні товари ввозилися в іншій кількості або на інших комерційних умовах, декларант повинен провести відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих розбіжностей та документально підтвердити митному органу обгрунтованість ціни.

Митна вартість товарів, що визначається за ціною угоди щодо ідентичних товарів, повинна бути скоригована з урахуванням витрат, зазначених у статті 267 цього Кодексу.

Коригування повинно здійснюватися декларантом на підставі достовірних та документально підтверджених відомостей.

У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, застосовується найнижча з них.

<< | >>
Источник: Уряд України. Митний кодекс України. 2004

Еще по теме Стаття 268. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів:

 1. Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
 2. Стаття 269. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
 3. Стаття 267. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються
 4. Стаття 272. Метод оцінки на основі додавання вартості
 5. Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
 6. Стаття 271. Метод оцінки на основі віднімання вартості
 7. Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів
 8. Стаття 266. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну
 9. Стаття 260. Визначення митної вартості та митна оцінка товарів, що переміщуються через митний кордон України
 10. Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
 11. Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди
 12. Стаття 231. Операції щодо переробки товарів
 13. Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта Комментарий к статье 268
 14. Глава 47. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування
 15. Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України
 16. Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
 17. Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України