<<
>>

Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу

1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

2.

Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.

3. Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

1. В коментованій статті визначається юридичне та соціальне значення державної реєстрації шлюбу. В першу чергу треба зазначити, що реєстрація шлюбу спрямована на забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей. В суто правовому розумінні державна реєстрація шлюбу є юридичним фактом, який входить до юридичного складу, що породжує виникнення шлюбного правовідношення (див. п. 3 коментаря до ст. 21 СК). Наявність зареєстрованого шлюбу свідчить про юридичний зв'язок чоловіка та жінки, набуття ними відповідної сукупності прав та обов'язків подружжя. Факт державної реєстрації шлюбу впливає і на інші цивільні відносини (порядок визначення походження дитини, спадкування тощо).

2. Шлюб підлягає державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, який укладає відповідний актовий запис. Реєстрація шлюбу, як і усіх інших актів цивільного стану, провадиться в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів (ст. 19 Закону України № 3807-ХІІ «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.2003 р.). Заявник повинен бути ознайомлений з даними, внесеними до актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного стану (п. 1.1 Правил реєстрації актів цивільного стану).

Про факт реєстрації актів цивільного стану органами реєстрації видаються відповідні свідоцтва на бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками (ст.

21. Закону України № 3807-ХІІ «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.2003 р.). Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Таке Свідоцтво видається на підставі вчиненого актового запису цивільного стану і в повній відповідності до нього.

За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, виданих у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито в розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України (п. 1.6 Правил реєстрації актів цивільного стану).

3. Треба зазначити, що коментована стаття зазнала певних змін. В первісному варіанті в ч. 2 ст. 27 СК України містилося правило, згідно з яким державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто. Однак Законом України від 22 грудня 2006 р. № 524-У «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України»3 частину другу було виключено. Це, очевидно, пов'язано з тим, що урочистість реєстрації шлюбу не може бути обов'язковою. Вирішення питання про необхідний при реєстрації шлюбу ступінь урочистості - це приватна справа наречених, і закон не може встановлювати його імперативно.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу:

 1. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
 2. Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу
 3. Стаття 32. Час реєстрації шлюбу
 4. Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу
 5. Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю
 6. Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
 7. Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 8. Стаття 188/22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини
 9. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
 10. Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
 11. Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого
 12. Стаття 37. Правозгідність шлюбу
 13. Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
 14. Стаття 24. Добровільність шлюбу
 15. Стаття 36. Правові наслідки шлюбу
 16. Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним
 17. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
 18. Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу