<<
>>

Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним

1. Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб у державному органі реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої особи, а також за заявою прокурора.

1.

В СК України поряд с терміном «недійсний шлюб» використовується також поняття «неукладений шлюб». Останнє поняття є новим для сімейного законодавства. Втім, в літературі неодноразово висловлювалися пропозиції щодо запровадження в закон окремого терміну - «шлюб, який не відбувся» - для випадків порушення основних правил реєстрації шлюбу. В СК України для позначення таких випадків використовується поняття «неукладений шлюб».

Неукладеним вважається шлюб, зареєстрований у відсутності сторін або однієї з них. Таке порушення має принциповий характер. Згідно із ч. І ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Згідно із ст. 34 СК України присутність наречених в момент реєстрації шлюбу є обов'язковою, оскільки сторони мають підтвердити свою вільну згоду на укладення шлюбу. Відсутність сторін або однієї з них унеможливлює оприлюднення такої волі, чим позбавляє шлюбний союз необхідного підґрунтя.

2. Між недійсним та неукладеним шлюбом існують суттєві відмінності. Основна полягає у тому, що неукладений шлюб взагалі не спричиняє появи правових наслідків, а недійсний шлюб може стати підставою їх виникнення. Так, недійсність шлюбу не впливає на обсяг прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі (ст. 47 СК України); у недійсному шлюбі добросовісна сторона може зберігати за собою права, що належать подружжю (ст. 46 СК України). Неукладений шлюб — це юридичний нуль. Тому у разі його реєстрації виникають наступні наслідки:

• жодна із сторін (незалежно від її добросовісності або недобросовісності) не набуває прав та обов'язків подружжя;

• дитина, яка народилася у неукладеному шлюбі вважається такою, що народилася поза шлюбом;

• неукладений шлюб не потребує визнання його недійсним.

Існують також деякі процедурні відмінності. Недійсний шлюб визначається таким за рішенням суду за позовом визначеної в законі особи (ст. 42 СК України), у той час як неукладений шлюб — за рішенням суду за заявою заінтересованої особи або прокурора. На жаль, СК України не визначає чітко процесуальні аспекти визнання шлюбу неукладеним. З аналізу коментованої статті можна припустити, що справа про визнання шлюбу неукладеним розглядається в порядку окремого провадження.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним:

 1. Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення
 2. Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним
 3. Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним
 4. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
 5. Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу
 6. Стаття 37. Правозгідність шлюбу
 7. Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого
 8. Стаття 24. Добровільність шлюбу
 9. Глава 5. Недійсність шлюбу
 10. Глава 11. Припинення шлюбу
 11. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
 12. Глава 4. Державна реєстрація шлюбу
 13. Стаття 36. Правові наслідки шлюбу
 14. Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу
 15. Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу
 16. Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу
 17. Стаття 32. Час реєстрації шлюбу
 18. Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу
 19. Стаття 104. Підстави припинення шлюбу
 20. Стаття 21. Поняття шлюбу