<<
>>

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу

1. Підставою недійсності шлюбу е порушення вимог, встановлених статтями 22, 24—26 цього Кодексу.

1. В СК України закріплено новий підхід до визначення умов недійсності шлюбу та видів недійсних шлюбів.

Зокрема вперше встановлюється три види недійсних шлюбів:

• шлюб, який є недійсним (ст. 39 СК України);

• шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду (ст. 40 ЦК України);

• шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду (ст. 41 СК України).

Ідея, очевидно, полягає у тому, що за певних підстав шлюб взагалі вважається недійсним (ст. 39 СК України), у той час як в інших випадках для визнання його недійсним потрібне рішення суду (ст. ст. 40, 41 СК України). В цілому таке нововведення викликає сумніви. Недійсність шлюбу потребує відповідного рішення суду, яке підтверджує цей факт. Концепція недійсного шлюбу, що закріплена в новому СК України, в теоретичному плані вбачається занадто ускладненою, а в практичному - важкою для реалізації.

Свого часу в ч. 1 ст. 45 КпШС України 1969 р. при визначенні підстав недійсності шлюбу закріплювався принцип «від зворотного». Зокрема було вказано, що шлюб може бути визнаний недійсним у випадку порушення умов, встановлених ст. ст. 15-17 цього Кодексу, а також у випадку реєстрації шлюбу без наміру створення сім'ї (фіктивний шлюб). Таким чином, порушення умов дійсності шлюбу означало появу підстави для визнання шлюбу недійсним. Цього було достатньо. Новий СК України поділяє недійсні шлюби на три категорії. Виокремлення першої з них (недійсний шлюб) взагалі не викликає підтримки (див. коментар до ст. 39 СК України). Дві останні категорії (ст. ст. 40, 41 СК України) утворюють складну систему шлюбів, які можуть або не можуть бути визнані судом недійсним. Такі класифікації більш доречні в наукових дослідженнях, ніж в законі.

Ситуація дещо ускладнюється також у зв'язку з відсутністю в новому законі єдиного поняття, яке б охоплювало усі види недійсних шлюбів.

В Кодексі про шлюб та сім'ю України 1969 р. існував єдиний термін - «недійсний шлюб», натомість за новою концепцією, що знайшла своє відображення в СК України, недійсний шлюб - це лише один (перший) вид недійсних шлюбів. Тому при охопленні усіх видів таких шлюбів найбільш скороченою буде фраза - «недійсний шлюб та шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду», що не додає зручності при використанні норм закону.

2. В коментованій статті зазначається, що підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, що встановлені законодавством і є обов'язковими при укладенні шлюбу. В першу чергу це стосується порушення вимог щодо шлюбного віку (ст. 22 СК України), добровільності шлюбу (ст. 24 СК України) та одношлюбності (ст. 25 СК України). Недійсність шлюбу може пов'язуватися також з випадками укладення шлюбу особами, які є родичами або пов'язані між собою фактом усиновлення (ст. 26 СК України).

Хоча в ст. 38 СК України це вказано, проте визнання шлюбу недійсним може також мати ще одну підставу. Зокрема це може пов'язуватися з приховуванням відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків (ч. 5 ст. 30 СК України).

3. Законодавство не встановлює різниці щодо наслідків недійсних шлюбів різних видів. Іншими словами, недійсні шлюби усіх трьох категорій мають однакові правові наслідки (ст. ст. 45, 46 СК України). Різниця полягає у підставах та порядку встановлення недійсності шлюбу.

4. В СК України окрім поняття «недійсний шлюб» закріплено також інше поняття - «неукладений шлюб» (ст. 48 СК України). Між недійсним та неукладеним шлюбом існують суттєві відмінності. В першу чергу вони стосуються процедурного характеру. Недійсний шлюб визначається таким за рішенням суду за позовом визначеної в законі особи (ст. 42 СК України), у той час як неукладений шлюб - за рішенням суду за заявою заінтересованої особи або прокурора. Крім того, неукладений шлюб взагалі не тягне за собою правових наслідків, а недійсний шлюб може їх спричиняти. Зокрема недійсність Шлюбу не впливає на обсяг прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі (ст. 47 СК України). У недійсному шлюбі добросовісна сторона може зберігати за собою деякі права, що належать подружжю (ст. 46 СК України).

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу:

 1. Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу
 2. Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу
 3. Стаття 104. Підстави припинення шлюбу
 4. Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя
 5. § 7. Правові наслідки недійсності правочнну
 6. Стаття 36. Правові наслідки шлюбу
 7. Глава 5. Недійсність шлюбу
 8. Глава 11. Припинення шлюбу
 9. Стаття 37. Правозгідність шлюбу
 10. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
 11. Глава 4. Державна реєстрація шлюбу
 12. Стаття 24. Добровільність шлюбу