<<
>>

Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками

1. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

1.

Подача заяви про реєстрацію шлюбу є вольовою дією особи. Разом з тим наречені можуть і не усвідомлювати юридичної складової їхніх майбутніх подружніх відносин та акту реєстрації шлюбу. У зв'язку з цим СК України вперше закріплює обов'язок органу реєстрації актів цивільного стану ознайомити наречених з їхніми правами та обов'язками.

Ця норма закону деталізується в Правилах реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом! Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 18.11.2003 р. №140/5). В п. 4.6 Правил зокрема вказано, що орган реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я і сімейним станом один одного, а також роз'яснити їм права і обов'язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб.

Можна зазначити, що за часів СРСР практикувалося створення спеціальних консультаційних пунктів при органах реєстрації актів цивільного стану, метою діяльності яких було саме роз'яснення нареченим наслідків шлюбу, прав та обов'язків/подружжя. Однак така практика не була поширеною і не продемонструвала своєї ефективності. Новий СК України покладає обов'язок щодо ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками на державні органи реєстрації актів цивільного стану.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками:

 1. Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу
 2. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 3. Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 4. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 5. Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним
 6. § 2. Права та обов'язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним
 7. Глава 4. Державна реєстрація шлюбу
 8. Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого
 9. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
 10. Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
 11. Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
 12. Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебу. вають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, які громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
 13. Правило (Термінове сповіщення про Заяву)