<<

Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями

1. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років.

Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Оскільки діти - громадяни України, які усиновлені іноземцями, залишаються громадянами України до досягнення ними повноліття (п. 6 ст. 283 СК), навіть в разі проживання на території іншої держави, держава Україна протягом цього періоду здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав усиновлювачами та іншими особами.

Нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей здійснюється на підставі Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377.

Реєстрація дітей, усиновлених іноземцями здійснюється Міністерством зовнішніх справ на підставі поданої усиновлювачами копії рішення суду про усиновлення. Облік дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними 18-річного віку здійснює відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України за дорученням МЗС.

Для здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у місячний строк після отримання копії рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС копію зобов'язання усиновлювача про постановку дитини в місячний строк після в'їзду до країни постійного проживання на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, подання цій установі чи представництву періодичної інформації про умови проживання і виховання дитини, а також надання можливості її представнику спілкуватися з дитиною.

МЗС у місячний строк після отримання документів з Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо постановки її на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підставі доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права щодо захисту прав дітей і раз на рік протягом перших трьох років, а потім - через кожні три роки надсилає інформацію до МЗС для подальшої передачі її Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Якщо буде виявлені порушення прав усиновленої дитини, це може бути підставою для скасування усиновлення та повернення дитини в Україну.

<< |
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями:

 1. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 2. Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена
 3. Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
 4. Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства
 5. 2.2. Загальна характеристика прав дітей та батьків.
 6. Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування
 7. Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
 8. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
 9. Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків
 10. Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей
 11. Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих лицам, не являющимся его собственниками
 12. Статья 287. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации Комментарий к статье 287
 13. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні
 14. Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України
 15. Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав