<<
>>

Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

1. Усиновлення іноземцем або особою без громадянства дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Коментована стаття регулює випадки усиновлення на території України дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, усиновлювачем, який також є іноземцем або особою без громадянства.

Такі випадки зустрічаються не часто. Такого роду усиновлення здійснюються відповідно до законів України. Тобто застосуванню підлягає Глава 18 Сімейного кодексу України, а також норми Цивільного процесуального кодексу України, Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377. Інші правила можуть бути встановлені міжнародними договорами України.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства:

 1. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні
 2. Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України
 3. Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України
 4. Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України
 5. Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
 6. Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
 7. Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена
 8. Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини
 9. Розділ VI. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства
 10. Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України
 11. Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена
 12. Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини
 13. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
 14. Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків
 15. Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями
 16. Стаття 362. Несанкціоновані дн з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
 17. Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї
 18. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
 19. 8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними