<<
>>

Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей

1. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право на самозахист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки.

2. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Коментована стаття регламентує правовідносини, що складають з приводу наділення таких осіб як сестра, брат, мачуха, вітчим та інші члени сім'ї на захист дітей.

Відповідно до змісту статті вказані вище особи наділені правом на самозахист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки та правом на звернення до компетентних органів держави за таким захистом без спеціальних на те повноважень.

Такими органами, окрім чітко виписаних у СК України суду та органів опіки і піклування є і інші органи державної влади та місцевого самоврядування, які в силу своєї компетенції зобов'язані захищати права та інтереси дитини і непрацездатної особи.

Гарантовані нормами статті 262 СК України форми реалізації права на захист дітей у формі самозахисту та юрисдикційного захисту є тотожними тим, що визначені у ст. ст. 258, 261 СК України (див. коментар до ст. 258 Кодексу).

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей:

 1. Розділ V. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
 2. Глава 21. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
 3. Глава 22. Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та родичів
 4. Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення
 5. Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки
 6. Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима
 7. Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами
 8. Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка
 9. Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини
 10. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 11. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
 12. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
 13. Стаття Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
 14. Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї