<<
>>

Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї

1. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право:

1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності;

2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала.

У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.

2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

1. Стаття 248 СК майже повністю дублює статтю 247 СК. Це і не дивно, оскільки і в ст. 247 СК, і в ст. 248 СК мова іде про дитину, яка має статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. Звичайно, що права дитини згаданого статусу можуть дещо трансформуватися в залежності від оточення, в якому вона виховується від специфіки тієї або іншої форми влаштування дитини зазначеного статусу.

У тому випадку, коли дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право: 1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності; 2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону; 3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.

Право дитини, закріплене у п. 3 ч. 1 ст. 248 СК, має свої особливості, оскільки передбачає право на працевлаштування. Таке право дитини із зазначеним статусом гарантовано як Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", в ч.

4 ст. 23 якого зазначено, що Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки відповідно до законодавства. Щодо підзаконних нормативних актів то в них так само містяться гарантії щодо працевлаштування, зокрема наказом Мінсім'ямолодьспорту України від 25.04.2008 N 1795 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах".

Держава не тільки гарантує дитині-сироті або дитині, яка позбавлена батьківського піклування, працевлаштування, а й гарантує роботодавцю, який прийняв на роботу дитину зазначеної категорії, виплату дотації. Так, згідно із ст. 4 наказу Мінпраці України від 10.01.2001 N 1 "Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце", дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

2. У частині другій коментованої статті закріплено право дитини визначеної категорії на виплату належних їй коштів (глава 15 СК).

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї:

 1. Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі
 2. Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі
 3. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
 4. Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання
 5. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні
 6. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
 7. Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
 8. Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування
 9. Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України
 10. Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
 11. Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини
 12. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 13. Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена
 14. Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 15. Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
 16. Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'ї патронатного вихователя
 17. Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства
 18. Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України