<<
>>

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:

1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;

3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.

У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати.

1. У статті 247 СК закріплені права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звичайно, передбачити в одній нормі всі гарантовані державою права дитини, яка знаходиться під опікою, піклуванням неможливо. Законодавець чітко регламентує лише ті права дитини, які є найважливішими. Так, п. 1 ч. 1 ст. 247 СК встановлює право дитини на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку так само, як і право дитини на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності. Ці права прямо відповідають обов'язку опікуна або піклувальника, закріпленого в ч. 1 ст. 249 СК.

Щодо інших прав, які закріплені в ч. 1 ст. 247 СК, то вони відповідають обов'язкам відповідних служб та органів, на які покладено функції по забезпеченню дитині гідних умов проживання та виховання. Так, наприклад право дитини на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування, та право на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника відповідає обов'язку органу опіки та піклування та інших уповноважених органів (див. коментар до ст. 246 СК та 56 ЦК).

2. У частині другій коментованої статті закріплено норму, яка гарантує дитині майнові права. Частина друга визначає, що після встановлення опіки або піклування дитина зберігає права на призначені аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

У п. 4.9 Правил опіки та піклування зазначено, що суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги чи аліментів, інших поточних надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на утримання підопічних.

Піклувальник має право одержувати зазначені в пункті 4.9 цих Правил суми і витрачати їх на утримання осіб, що перебувають під піклуванням, якщо цього вимагають інтереси зазначених осіб. Однак, зарплатою, стипендією, винагородою, одержаними у результаті здійснення своїх авторських та винахідницьких прав, неповнолітні у віці від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років розпоряджаються самостійно.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування:

 1. Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування
 2. Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 3. Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі
 4. Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
 5. Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї
 6. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 7. Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
 8. Глава 19. Опіка та піклування над дітьми
 9. Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
 10. Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
 11. Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
 12. Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов Комментарий к статье 247
 13. Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
 14. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 15. Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена
 16. Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини
 17. Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства
 18. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
 19. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
 20. Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно