<<
>>

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена

1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини.

Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені.

2. Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини.

3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.

4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про усиновлення.

1. Як відомо, належність особи до певного роду встановлюється за допомогою прізвища, яке не лише вказує на генетичний зв'язок з пращурами, національність та генеалогію, але й викликає низку правових наслідків: дозволяє встановити родичів, спадкоємців, спадкодавців тощо. Тобто прізвище є постійним нагадуванням дитині про її кровноспоріднені зв'язки.

2. Якщо усиновлення провадиться без збереження таємниці усиновлення, тобто без запису усиновлювача матір'ю (батьком) дитини, за усиновленою дитиною зберігаються її родинне прізвище, ім'я, надане батьками, та по батькові, вказане у свідоцтві про народження. Таке положення цілком відповідає Конвенції про права дитини, яка передбачає обов'язок держав-учасниць поважати право на повагу до своєї індивідуальності, частиною якого є прізвище, ім'я та по батькові дитини. При подібному усиновленні відбувається «усиновлення як таке», яке має на меті саме усиновити дитину в нову сім'ю, але не припинити його зв'язок з кровними родичами фактично. Однак правовий статус усиновленої дитини, яка зберігає своє прізвище та по батькові, нічим не відрізняється від статусу дитини, якій у зв'язку з усиновленням змінюються ці характеристики.

3.

У випадку ж, якщо усиновлювач записується батьком (матір'ю) дитини, фактично виникає інший вид усиновлення, хоча на перший погляд провадиться лише процедура зміни прізвища та по батькові усиновлюваного. Рішення суду про зміну прізвища та по батькові дитини означає, що в сім'ю приймається не просто дитина, позбавлена батьківського піклування, а ніби рідні син чи донька. Відмінність від вищезазначеного усиновлення очевидна: на прохання усиновлювача (усиновлювачів) дитині присвоюється його (їхнє) прізвище і встановлюється по батькові. Цим юридично і фактично по-іншому визначається подальше життя дитини, документально припиняється зв'язок з колишніми батьками та родичами, що означає входження усиновленого в родинний союз усиновлювача.

Відмовити усиновлювачеві, який записується матір'ю (батьком) усиновленого, у зміні прізвища та по батькові усиновлюваної особи суд не може, і в його рішенні повинні бути вказані нові прізвище та по батькові усиновленого.

4. При усиновленні дитини однією жінкою по батькові усиновленого визначається по імені особи, яку вона назвала в якості батька усиновленої дитини. Якщо усиновлювачем є чоловік, по батькові дитини визначається по імені усиновлювача.

5. Якщо усиновлювач (усиновлювачі) у майбутньому змінять прізвище або ім'я, зміна прізвища та по батькові усиновленої дитини повинна здійснюватися за правилами ст. ст. 148, 149 СК.

6. До зміни імені усиновленого слід підходити вкрай виважено. Перш за все це може суперечити Конвенції про права дитини, яка передбачає обов'язок держав-учасниць поважати право дитини на збереження своєї індивідуальності, частиною якого є ім'я дитини. Тому така зміна можлива лише при дотриманні гарантій, що захищають права дитини від порушення. У зв'язку з цим сімейне законодавство України встановлює правило, що для такої зміни потрібна згода дитини. Виняток зроблено лише для випадків, коли дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені (абз. 2 ч. 1 ст. 231 СК).

Слід відзначити, що на відміну від згоди дитини на запис усиновлювача матір'ю (батьком) дитини закон не встановлює граничного віку, з якого дитина повинна надавати згоду на зміну її імені. Тому при вирішенні цього питання суд зобов'язаний враховувати думку дитини якщо вона може висловити своє ставлення до такої зміни.

7. Частина 3 ст. 231 СК встановлює правило, що при усиновленні повнолітньої особи її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена:

 1. Стаття 149. Зміна по батькові дитини
 2. Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
 3. Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину
 4. Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена
 5. Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена
 6. Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена
 7. Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
 8. Стаття 566. Виклик особи, яка перебуває за межами України
 9. Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право
 10. Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини
 11. Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України
 12. Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду
 13. Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества Комментарий к статье 231