<<
>>

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.

Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1. Порядок ведення обліку осіб, які бажають усиновити дитину, регламентується Порядком ведення обліку (див. коментар ст. 214 СК).

2. Відомості про осіб, які бажають усиновити дитину, концентруються у єдиному банку даних, оператором якого є урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

3. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до відділу освіти за місцем проживання, а ті, що проживають за межами України, - до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

До заяви додаються такі документи: 1) довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку; 2) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; 3) висновок про стан здоров'я кожного заявника; 4) нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; 5) довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання.

Відділ освіти протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їхніх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі. За бажанням заявників їм видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, будь-якого відділу освіти або урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини, де заявникам роз'яснюються умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається обґрунтована відповідь у письмовій формі разом з поданими ним документами.

4. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку у разі: 1) усиновлення дитини; 2) закінчення строку дії документів стосовно усиновлення; 3) подання кандидатом в усиновлювачі відповідної письмової заяви тощо.

5. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, звертаються з письмовою заявою до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

Крім документів, які подаються для усиновлення громадянами України, іноземці разом із заявою подають: 1) висновок, виданий компетентним органом країни проживання, що підтверджує їхню можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей та інших відомостей. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням; 2) дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини; 3) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; 4) довідку про наявність чи відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання; 5) зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання поставити її на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням, в якій саме установі, представництві) та подавати цій установі, представництву періодичний звіт, складений за встановленою формою (не менше ніж один раз на рік), про умови проживання і виховання дитини, а також надавати можливість її представникові спілкуватися з дитиною.

Урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини надає іноземцям - кандидатам в усиновлювачі - інформацію про дитину, яка перебуває на централізованому обліку більше року, якщо інше не передбачено законодавством, та видає направлення до районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

Відділ освіти за місцем перебування (проживання) дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та поданих документів протягом 10 робочих днів готує іноземцям висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини для отримання згоди на усиновлення.

У разі відмови в наданні згоди на усиновлення дитини урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини надає заявнику обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

Для отримання згоди урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини на усиновлення дитини, яка має громадянство України, але проживає за її межами, іноземці подають (через відповідну консульську установу чи дипломатичне представництво України або безпосередньо до урядового органу) необхідні документи, а також висновок відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину:

 1. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 2. Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 3. Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 4. Стаття 211/3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
 5. Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу
 6. Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину
 7. Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
 8. Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб
 9. Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини
 10. Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав
 11. Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов Комментарий к статье 215.3
 12. Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення
 13. Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики Комментарий к статье 215
 14. Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения Комментарий к статье 215.2
 15. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 16. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 17. Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)
 18. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 19. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
 20. Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения Комментарий к статье 215.1