<<
>>

Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків

1. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

1.

В коментованій статті закріплено порядок визначення судом розміру аліментів на утримання батьків. За загальним правилом аліменти присуджуються у частці від заробітку (доходу) повнолітніх дочки, сина. В окремих випадках (платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі тощо) розмір аліментів визначається судом у твердій грошовій сумі. Суд може застосувати змішаний порядок, стягнути аліменти одночасно у частці від заробітку (доходу) повнолітньої дитини та у твердій грошовій сумі. Раніше аліменти на батьків стягувалися з повнолітніх дітей у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 90 КпШС). Тепер суд, виходячи з конкретних обставин справи, обирає найбільш прийнятний порядок визначення розміру аліментів.

2. Перелік обставин, що беруться судом до уваги при визначенні розміру аліментів на батьків, в СК України значно розширено. Зокрема це матеріальний і сімейний стан сторін, можливість одержання батьками утримання від інших осіб: повнолітніх дочки, сина, дружини, чоловіка, своїх батьків. Вказані обставини враховуються судом також при визначенні додаткових витрат на батьків. Суд має врахувати всі обставини, що мають значення для справи.

3. Не виключена ситуація, коли батьки з особистих міркувань подають позов про стягнення аліментів тільки до одного з дітей. Мотиви не звернення за допомогою до інших дітей можуть бути різноманітними: непрацездатність, важке матеріальне становище дітей, особливості особистих відносин, що склалися, тощо.

Закон не зобов'язує батьків висувати свої вимоги до усіх дітей, якщо їх кілька. Тому вони вправі звертатися до будь-кого із дітей за своїм вибором. Однак, оскільки обов'язок по утриманню батьків покладається на всіх дітей рівною мірою, наявність інших повнолітніх дітей враховується судом при визначенні розміру аліментів, що підлягають стягненню з відповідача.

4. Важливе значення для визначення розміру аліментів мають наявність в одержувача інших аліментозобов'язаних осіб (батьків, дружини, чоловіка), а також наявність у платника інших аліментоуповномочених осіб (непрацездатних дружини, чоловіка, дітей, непрацездатних дочки, сина). Зазначені обставини характеризують сімейний стан платника та одержувача аліментів, і, як правило, впливають на їхній майновий стан, тому враховуються судом при визначенні розміру аліментів. Особи, зобов'язані надавати позивачеві утримання, залучаються до участі в справі як треті особи на стороні відповідача (ст. 35 ЦПК України).

5. У СК України обов'язок по утриманню батьків покладається на повнолітніх дітей незалежно від того, чи можуть вони таку матеріальну допомогу надавати, а також чи є вони самі працездатними та дієздатними. Разом з тим рівень матеріально-_: забезпечення особи перебуває в безпосередній залежності від її працездатності, тому факт непрацездатності дочки, сина також береться судом до уваги при визначенні розміру аліментів, що стягуються на батьків.

6. Незважаючи на те, що при визначенні розміру аліментів на батьків ураховується матеріальне становище обох сторін, суд виходить у першу чергу з об'єктивних потреб одержувача аліментів, а не рівня життя платника.

7. Обов'язок по утриманню в повнолітніх дочки, сина виникає щодо кожного з батьків - матері та батька. Тому, якщо позов про стягнення аліментів пред'явлений одночасно матір'ю та батьком, суд визначає розмір аліментів, що стягуються на кожного з батьків окремо. При цьому суд досліджує обставини, що враховуються при визначенні розміру аліментів стосовно кожного з батьків (матеріальне становище, можливість одержувати утримання від інших дітей тощо). Таким чином, розмір аліментів, що присуджуються на утримання матері та батька, може бути різним.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків:

 1. Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням
 2. Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
 3. Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 4. Стаття 192. Зміна розміру аліментів
 5. Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина
 6. Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати
 7. Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів
 8. Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення
 9. Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
 10. Стаття Визначення розміру процесуальних витрат
 11. Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат
 12. Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини
 13. § 5. Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати
 14. Визначення розміру відшкодування непрацездатним утриманцям та іншим особам, які мають право на відшкодування
 15. Статья 205.1. Содействие террористической деятельности Комментарий к статье 205.1
 16. Статья 205. Террористический акт Комментарий к статье 205
 17. Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма Комментарий к статье 205.2
 18. Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника
 19. Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів