<<
>>

Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною.

Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

1.

Право матері, батька, які позбавлені батьківських прав, на побачення з дитиною покликане сприяти, з одного боку, збереженню зв'язку дитини з власними батьками, а з іншого - стимулюють батьків до їх виправлення і поновлення батьківських прав.

Дозвіл на побачення з дитиною матері, батькові, які позбавлені батьківських прав, надається судом у порядку окремого провадження (ч. 3 ст. 234 ЦПК). Право на подання заяви до суду мають батько, мати, які позбавлені батьківських прав. При розгляді даної категорії справ обов'язковою є участь органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо вирішення справи на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Але суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

Дитина, яка може висловити свою думку, має право на те, щоб бути вислуханою під час судового розгляду справи. Але і в даному разі суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Умовою задоволення заяви батьків, позбавлених батьківських прав, є відповідність таких зустрічей інтересам дитини. Ці зустрічі мають не завдавати шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню.

З метою запобігання шкідливого впливу матері, батька, які позбавлені батьківських прав, на моральний розвиток дитини, а також своєчасного попередження застосування насильства до дитини, самочинній зміні її місця проживання чи перебування, побачення батьків з дитиною обов'язково мають проходити у присутності іншої особи. Такою особою може бути той з батьків, який не позбавлений батьківських прав, опікун чи піклувальник, особа, у сім'ї якої проживає дитина, представники органу опіки та піклування, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому знаходиться дитина тощо.

3. Суд може дозволити разове (шляхом встановлення конкретної дати та часу) побачення батьків з дитиною, відносно якої вони позбавлені батьківських прав. Також суд може встановити регулярні, систематичні побачення батьків з дитиною (наприклад, один - два рази на тиждень тощо). Дні та часи побачень дитини з батьками мають встановлюватися з урахуванням віку дитини та режиму дня.

Питання тривалості побачень законом спеціально не вирішується. Тривалість та періодичність побачень матері, батька та дитини має встановлюватися судом у кожному конкретному випадку індивідуально в залежності від обставин справи.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав:

 1. Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
 2. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
 3. Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини
 4. Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини
 5. Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків
 6. Розділ III. Права та обов'язки матері, батька та дитини
 7. Глава 15. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання
 8. 8.4. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
 9. Стаття 123. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка
 10. Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 11. Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав