<<
>>

Стаття 145. Визначення прізвища дитини

1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

3.

Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

1. Будь-яка фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Стаття 7 Конвенції про права дитини визнає за дитиною право на ім'я. Чинне законодавство України також визнає за кожною фізичною особою незалежно від віку право на ім'я (ч. 1 ст. 294 ЦК України). Присвоєння імені дитині має здійснюватись одночасно з реєстрацією її народження у державному органі реєстрації актів цивільного стану невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини (ст. 144 СК України).

2. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Ім'я фізичній особі надається відповідно до закону (ст. 28 ЦК України).

Коментована стаття містить правила щодо порядку визначення прізвища дитини її батьками. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища - батька чи матері - повинне починатися прізвище дитини. За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органів опіки й піклування або суду.

3. У випадках, передбачених ч. 3 ст. 144 СК України право визначати прізвище дитини надано також:

- родичам дитини (бабі, діду, рідним повнолітнім сестрам, братам тощо);

- іншим особам (представникам органу опіки та піклування, органів внутрішніх справ, адміністрації виправно-трудової установи чи слідчого ізолятору або особі, у якої перебуває дитина);

- уповноваженому представнику закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

4.

Прізвище знайденої дитини записується згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування. У графі «Для відміток» зазначається «Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування», а також указуються назва та адреса дитячого закладу, де перебуває дитина, або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка взяла дитину на виховання (п. 2.12 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

5. У тих випадках, коли мати, яка не перебуває в шлюбі з батьком дитини, померла або передала дитину на утримання і виховання за рахунок держави, тобто відмовилась узяти дитину з пологового будинку, або місце її проживання невідоме, а батьківство не встановлене, прізвище дитини записується за прізвищем матері (п. 2.31 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

6. Коментована стаття передбачає альтернативну підвідомчість спорів між батьками щодо прізвища дитини. Хоча не виключена можливість звернення батьками спочатку до органу опіки та піклування, а потім вже й до суду, оскільки звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду (ст. 19 СК).

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 145. Визначення прізвища дитини:

 1. Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
 2. Глава 12. Визначення походження дитини
 3. Стаття 147. Визначення по батькові дитини
 4. Стаття 146. Визначення імені дитини
 5. Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини
 6. Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
 7. Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю
 8. Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 9. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
 10. Стаття 123. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка
 11. Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою