<<
>>

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

2.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

3) за рішенням суду.

1. У ст. 125 СК регламентується порядок визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Так, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

2. Якщо дитина народилася від батьків, які не перебувають у шлюбі між собою, її походження може бути встановлене у двох порядках: реєстраційному (добровільному) та судовому.

3. Реєстраційний порядок встановлення батьківства (материнства) застосовується у випадках, коли походження дитини визначається за спільною заявою матері та батька дитини.

Подання спільної заяви про визнання батьківства є найпростішим способом встановлення батьківства, який передбачає добровільне визнання батьківства і виключає можливі колізії й суперечки між батьками дитини щодо її походження.

Встановивши порядок подання спільної заяви про визнання батьківства, законодавець мав на увазі походження дитини лише від батька. Чоловік визнає, що він є біологічним батьком дитини і просить про те, щоб йому були надані права та обов'язки батька щодо цієї дитини. Мати дитини при підписанні спільної заяви для визнання батьківства підтверджує, що заявник дійсно є батьком її дитини і надає згоду на те, щоб дана особа набула батьківських прав та обов'язків.

4. Встановлення батьківства у судовому порядку можливе як у порядку позовного, так і окремого провадження.

Встановлення батьківства у позовному порядку можливе, коли дитина народилася від осіб, які не перебувають у шлюбі, і батько (мати) дитини відмовляється визнати батьківство у добровільному порядку.

5. Якщо мати дитини померла (оголошена померлою), визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування, батьківство може бути встановлене судом за правилами окремого провадження за індивідуальною заявою батька, який не перебував у шлюбі з матір'ю на момент народження дитини.

<< | >>
Источник: Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2010

Еще по теме Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою:

 1. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
 2. Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
 3. Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
 4. Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою
 5. Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю
 6. Стаття 123. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка
 7. Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
 8. Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини
 9. Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
 10. Глава 12. Визначення походження дитини
 11. Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
 12. Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
 13. Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 14. Глава 49. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару
 15. Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі
 16. Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою
 17. Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог
 18. Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
 19. 1.2. Поняття і види правовідносин між батьками та дітьми.
 20. Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини