<<
>>

НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Принципи корпоративного управління є свого роду посібником, який дає відповіді на питання, як українським підприємствам подолати "кризу довіри" вітчизняних та іноземних інвесторів та як залучати фінансові ресурси на вітчизняному і на міжнародних фондових ринках. Питання корпоративного управління є важливими для всіх видів товариств, однак найбільшу актуальність вони мають для підприємств, які відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах. Окрім того, Принципи корпоративного управління дають відповіді не тільки на питання, як мобілізувати капітал, але й яким чином здійснювати належний контроль за його ефективним використанням. Відповідь на це питання є ключовим завданням корпоративного управління і обумовлена проблемою, яка виникла внаслідок розмежування функцій власності та управління і необхідністю приділення належної уваги захисту прав інвесторів в умовах, коли одні особи володіють товариством, а інші ним управляють. З огляду на це Принципи корпоративного управління адресовані, в першу чергу, тим українським підприємствам, яким потрібні інвестиції і які готові для їх залучення відповідати найвищим стандартам корпоративного управління. Їх положення можуть застосовувати як акціонерні товариства, так й інші види товариств у частині, яка відповідає нормам чинного законодавства, що регулює їх діяльність, у тому числі професійні учасники фондового ринку та учасники небанківських фінансових груп, інвестори, товариства та інші сторони, що відіграють певну роль в процесі формування належного корпоративного управління.

<< | >>
Вступ
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Книги и учебники по дисциплине Предпринимательское право:

  1. И.Ю. Артемьев. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" (постатейный) - 2015 год
  2. Баринов А.М.. Комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции"(постатейный) - 2013 год
  3. Коллектив авторов. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Текст с изменениями и дополнениями на 2011 год - 2011 год
  4. А.В. СУТЯГИН. ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ (АРБИТРАЖНЫЙ СУД, ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ) - 2009 год
  5. Беляева О.А.. Договорная работа на предприятии. Практические рекомендации в вопросах и ответах (Под ред. члена Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде РФ профессора В.Б. Ляндреса) - 2009 год
  6. Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник - 2008 год
  7. Е.И. Харитонова. Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий - 2008 год
  8. А.І. Єрьоменко. Антимонопольне законодавство України - 2001 год
  9. Бушев А.Ю., Городов О.А., Вещунова Н.Л. и др.. Коммерческое право. Том 1 - 1998 год
  10. А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.Л. Вещунова и др.. Коммерческое право. Том 2 - 1998 год