<<
>>

М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Пропонований коментар є переробленим та доповненим варіантом перших шести видань коментарю Кримінального кодексу України, підготовленого цим авторським колективом у 2001 р. У ньому відображено і прокоментовано всі зміни, які були внесені від моменту набрання ним чинності. Докладно, з урахуванням законодавчих новел та сучасної судової практики, роз’яснено положення чинного Кримінального кодексу України.

Для суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції, митних, інших правоохоронних органів, адвокатів і юридичних консультантів, викладачів і наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів. Буде корисний усім, хто цікавиться питаннями кримінально-правової охорони конституційних прав та свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави.

<< | >>
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Розділ III ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ
ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ)
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Розділ X ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
Розділ XII ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
СУДИМІСТЬ
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ І ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 230. (Стаття 230 виключена згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003 р.)
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Розділ IX ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Стаття 331. (Стаття 331 виключена згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004 р.)
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
Розділ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Уголовное право:

 1. Шпаргалки по Уголовному праву Республики Беларусь - 2017 год
 2. Коллектив авторов. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) - 2012 год
 3. А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - 2011 год
 4. С.И. Барсуков, А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону "О полиции" (постатейный) - 2011 год
 5. А. Д.Корецкий. Криминальная армалогия - учение о правовом режиме оружия - 2010 год
 6. В.И. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Комментарий к уголовному кодексу российской федерации (постатейный) - 2008 год
 7. Е.Е. Чередниченко. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации. - 2007 год
 8. А.В.Денисова. Уголовно-правовые рассогласования - 2006 год
 9. В. В. Лунеев. Преступность XX векамировые, региональные и российские тенденции - 2005 год
 10. Я. И. Гипинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
 11. Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении - 2002 год
 12. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Курс уголовного права в пяти томах. Том 2. Общая часть: Учение о наказании - 2002 год
 13. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 3. Особенная часть - 2002 год
 14. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть - 2002 год
 15. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 5. Особенная часть - 2002 год
 16. H.B. Лясс. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях - 1977 год
 17. В. Н. Кудрявцев. Общая теория квалификации преступлений - 1972 год