<<
>>

Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Нова редакція Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року / Нова редакция Криминального процессуального кодекса Украины 2012 года.

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії
Глава 2. Засади кримінального провадження
Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
§ 1. Суд і підсудність
§ 2. Сторона обвинувачення
§ 3. Сторона захисту
§ 4. Потерпілий і його представник
§ 5. Інші учасники кримінального провадження
§ 6. Відводи
Глава 4. Докази і доказування
§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами
§ 2. Доказування
§ 3. Показання
§ 4. Речові докази і документи
§ 5. Висновок експерта
Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення
Глава 6. Повідомлення
Глава 7. Процесуальні строки
Глава 8. Процесуальні витрати
Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов
Розділ II ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування
Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід
Глава 12. Накладення грошового стягнення
Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
Глава 14. Відсторонення від посади
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів
Глава 16. Тимчасове вилучення майна
Глава 17. Арешт майна
Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи
§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду
§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду
Розділ III ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
Глава 19. Загальні положення досудового розслідування
Глава 20. Слідчі (розшукові) дії
Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії
§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії
§ 2. Втручання у приватне спілкування
§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
Глава 22. Повідомлення про підозру
Глава 23. Зупинення досудового розслідування
Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування
§ 1. Форми закінчення досудового розслідування
§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності
§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру
§ 4. Продовження строку досудового розслідування
Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків
Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування
§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування
§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
Розділ IV СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
Глава 27. Підготовче провадження
Глава 28. Судовий розгляд
§ 1. Загальні положення судового розгляду
§ 2. Межі судового розгляду
§ 3. Процедура судового розгляду
Глава 29. Судові рішення
Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції
§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків
§ 2. Провадження в суді присяжних
Розділ V СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції
Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції
Глава 33. Провадження у Верховному Суді України
Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами
Розділ VI ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод
Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення
Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб
Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх
§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх
§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності
Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні
Розділ VII ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ VIII ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Розділ IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва
Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій
Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)
Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття
Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб

Книги и учебники по дисциплине Уголовно-процессуальное право:

 1. Президент Российской Федерации. Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации с изменениями от 07.06.2013 - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 07.06.2013 года - 2013 год
 3. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 год
 4. Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 5. Г.А.Жилина. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) - 2010 год
 6. В.А. Гуреев. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" - 2010 год
 7. B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007 год
 8. В.М. Лебедев, В.П. Божьев. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации - 2006 год
 9. Халиков Аслям Наилевич. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) - 2005 год
 10. Я.И. Гилинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
 11. О.Я. Баев. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие - 2003 год
 12. Ю.В. Чуфаровский. Юридическая психология. Учебное пособие. - 1997 год