Уряд України. Митний кодекс України. 2004

Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

|
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основи митної справи
Глава 2. Структура та організація діяльності митної служби України
Глава 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
Глава 4. Інформування та консультування з питань митної справи
Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи
Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Глава 6. Організація митного контролю
Глава 7. Зони митного контролю
Глава 8. Здійснення митного контролю
Глава 9. Особливі процедури митного контролю
Розділ III МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Глава 10. Загальні положення
Глава 11. Декларування
Розділ IV ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 12. Попередні операції
Глава 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України
Глава 14. Тимчасове зберігання
Розділ V МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
Глава 15. Загальні положення
Глава 16. Митні процедури на морському і річковому транспорті
Глава 17. Митні процедури на авіатранспорті
Глава 18. Митні процедури на залізничному транспорті
Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті
Глава 20. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
Глава 21. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Розділ VI РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Глава 22. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення
Глава 23. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем
Глава 24. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів
Глава 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами
Розділ VII ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Глава 26. Митний брокер
Глава 27. Митний перевізник
Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 28. Загальні положення
Глава 29. Імпорт
Глава 30. Реімпорт
Глава 31. Експорт
Глава 32. Реекспорт
Глава 33. Транзит
Глава 34. Тимчасове ввезення (вивезення)
Глава 35. Митний склад
Глава 36. Спеціальна митна зона
Глава 37. Магазин безмитної торгівлі
Глава 38. Переробка на митній території України
Глава 39. Переробка за межами митної території України
Глава 40. Знищення або руйнування
Глава 41. Відмова на користь держави
Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
Глава 42. Загальні положення
Глава 43. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України
Глава 44. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України
Розділ X КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 45. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
Глава 46. Загальні положення
Глава 47. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування
Глава 48. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України
Розділ XII КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
Глава 49. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару
Розділ XIII МИТНІ ПІЛЬГИ
Глава 50. Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордоном
Глава 51. Тарифні пільги (тарифні преференції)
Розділ XIV МИТНА СТАТИСТИКА
Глава 52. Митна статистика
РОЗДІЛ XV УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 53. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
Розділ XVI ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ
Глава 54. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
Розділ XVII ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ
Глава 55. Заходи щодо запобігання контрабанді
Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Глава 56. Загальні положення
Глава 57. Види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення
Розділ XIX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Глава 58. Порядок провадження у справах про порушення митних правил
Глава 59. Адміністративне затримання
Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
Глава 61. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання прокурора
Глава 62. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил
Розділ XX ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Глава 63. Посадові особи митної служби України
Глава 64. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України
Глава 65. Правовий захист працівників митної служби України
Глава 66. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України
Глава 67. Соціальний захист працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Книги и учебники по дисциплине Таможенное право: