>>

ВСТУП

Набуття українською державою членства в СОТ та бажання увійти на ринок ЄС, інтеграція у світове господарство обумовлюють необхідність забезпечення адаптації національного законодавства до європейських і світових стандартів та пріоритету правового регулювання над стихійними, нерегульованими ринковими процесами.
Визначальною правовою формою та інструментом регулювання становлення і розвитку господарських зв'язків, а також засобом поєднання суспільних та державних інтересів є господарське право як засіб удосконалення господарського законодавства, утвердження правопорядку у сфері господарювання.

Перед усіма суб'єктами, котрі здійснюють господарську діяльність, підприємницьку чи організаційно-господарську, виникає питання її відповідності господарському законодавству. Оскільки незаконні господарські операції не дають позитивних господарських наслідків, усе набуте у результаті їх проведення у тій чи іншій формі вилучається в дохід держави, а винні притягуються до юридичної відповідальності.

У зв'язку з тим, що майбутній юрист будь-якої сфери народного господарства буде причетним до організації та здійснення господарської діяльності або контролюватиме її проведення, виконуючи службові обов'язки, він повинен знати засадничі положення господарського права. Його знання допомагають краще захистити інтереси держави, суб’єкта господарювання та права споживачів.

Якраз навчальна дисципліна «Господарське право» повинна забезпечити опанування студентами і курсантами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення, регулювання та контролю господарської діяльності.

Враховуючи, що «Господарське право» є комплексною галуззю права вивчення її студентами і курсантами має ґрунтуватися на вже одержаних ними знань з теорії держави та права, конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права, що вивчаються на попередніх курсах.

У посібнику на основі чинного законодавства і відповідно до програми курсу розглянуто основні правові інститути її Загальної частини. Зокрема, правове регулювання господарської діяльності (принципи, методи, види), правовий статус суб’єктів господарювання, створення, реєстрація, ліцензування, патентування та їх припинення тощо. Розглянуто зобов’язальні відносини між суб’єктами господарювання у тому числі господарські договори за допомогою яких опосередковуються господарські зв’язки. Виділено можливі правопорушення у сфері господарювання і, відповідно, підстави, види, функції та форми господарсько – правової відповідальності.

Запропонований навчальний посібник підготовлений з використанням підручників, посібників, монографій і науково – практичних коментарів Господарського кодексу України академіка НАН України В.К. Мамутова, членів – кореспондентів АПрН України Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини, професорів А.Г. Бобкової, О.М. Вінник, Н.О. Саніахметової, О.П. Подцерковного та інших.

| >>
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме ВСТУП:

 1. Вступ
 2. РОЗДІЛ І ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 3. Глава 1 ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 4. 1. Вступ
 5. Вступ
 6. Вступ.
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. Розділ перший ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 11. Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений