<<
>>

4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

Найдостовірніша інформація втрачає сенс, якщо вона надана користувачам із запізненням. Тому інформація, що розкривається товариством, має надаватися користувачам своєчасно, у строки, що забезпечують її ефективне використання.


Річний звіт розкривається товариством після закінчення звітного фінансового року у строки, передбачені законодавством. Інформація у складі квартального звіту розкривається не пізніше 2-х місяців після закінчення звітного кварталу.

Інформація про будь-які зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, які відбуваються у період між наданням регулярної інформації та можуть вплинути на вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, розкривається товариством негайно у порядку встановленому законодавством України.

Товариство оперативно надає інформацію про свою діяльність на запит заінтересованої особи.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.:

 1. 4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.
 2. 4. Розкриття інформації та прозорість
 3. 4.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.
 4. 4. Розкриття інформації та прозорість
 5. Стаття 163/12. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
 6. Глава 12. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 7. 4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
 8. 1. Мета товариства
 9. Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-об- числювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації
 10. 1. Мета товариства
 11. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 12. 4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.
 13. § 2. Договір простого товариства
 14. Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення
 15. Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
 16. Різновиди договорів простого товариства.
 17. Які є види господарських товариств?
 18. Стаття Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
 19. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства