<<
>>

4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

Товариство зобов'язане однаково ставитися до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечувати для них рівний доступ до інформації, виключаючи можливість переважного задоволення інформаційних потреб одних користувачів перед іншими.


Встановлений товариством порядок надання документів не містить перешкод (загальних або таких, що стосуються певної категорії користувачів) для ознайомлення з відкритою інформацією про товариство, в тому числі з копіями установчих документів, рішень загальних зборів, документів, пов'язаних із приватизацією підприємства (включаючи результати продажу акцій, інформацію про закріплення за державою пакета акцій товариства та управління ним), річних та квартальних звітів, переліком акціонерів, що володіють 10 відсотками та більше акцій товариства.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.:

  1. 4.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.
  2. 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
  3. 4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
  4. 4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.
  5. Стаття 91/4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації
  6. § 3. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи
  7. Стаття 542. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
  8. Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-об- числювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації
  9. § 2. Зміст договорів простого товариства
  10. Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?