>>

1. Сутність корпоративного управління

Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів. Водночас товариство не може розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо воно не вживає заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності.


Корпоративне управління представляє собою систему відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства.

Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.


| >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 1. Сутність корпоративного управління:

 1. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 2. 2. Важливість корпоративного управління
 3. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 5. 5. Сфера дії Принципів корпоративного управління
 6. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління, 2014
 7. 3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління
 8. 6. Статус і механізми реалізації положень Принципів корпоративного управління
 9. § 3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
 10. 15. Понятие права основания, корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.
 11. ГЛАВА 18 КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА И КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 12. Статья 167. Содержание корпоративных прав и корпоративных отношений
 13. 16. Понятие права участия корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.
 14. РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 15. § 1. Сутність пенітенціарної психології
 16. § 1. Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
 17. 5. Корпоративные правоотношения
 18. Припинення договору управління майном
 19. Статья 172. Законодательство о корпоративных правах государства
 20. Відповідальність управителя за договором управління майном