<<

Спеціалізовані публікації

Вінник ОМ. Правове регулювання підрядних відносин в будівництві // Будівництво України. - 1994. - №5-6.

2. Віхров О. До питання щодо ознак господарсько – організаційних зобов'язань // Підприємництво, господарство і право.

- 2004. - №7.

3. Асеева Н Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство // Право України, - 2004. - №11. - С. 26-29.

4. Віхров О. Роль і місце організаційно - господарських зобов'язань у сучасній економіці // Право України. - 2004. - №4. - С. 53-55.

5. Віхров О., Віхров С. Субєкти господарсько – організаційних зобовязань як учасники відносин у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12. – С. 120 – 124.

6. Воловик О. Оорганізаційно - господарські відносини у системі корпоративного управління // Право України. - 2004. - №7. - С. 58-61,

7. Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення // Право України. - 2004. - №6.-С. 24-26.

8. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. - 2004.-№6.-С. 31 - 33.

9. Лисогор Н Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. - 2004. - №1. - С. 71-73.

10. Мосійчук Ю. Функції юридичної служби підприємства в процесі відшкодування збитків // Право України. - 2004. - №10. - С. 50-52.

11. Резнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Право України. - 2005. - №2. - С. 48-51.

12. Степанов О. Мораторій на задоволення вимог кредиторів: окремі проблеми правозастосування // Право України. - 2004. - №10. - С. 47-49.

13. Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємства // Право України. - 2004. - №3. - С. 42-44.

14. Труш І. Регуляторна політика, як важливий елемент державного контролю за додержанням законодавства щодо суб'єктів малго підприємства // Право України. - 2004. - №10. - С 53-55.

15. Шуба Б. Вдосконалення законодавства про капіталізацію внесків у господарське товариство // Право України. - 2005. - №4. - С. 78-81.

<< |
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме Спеціалізовані публікації:

 1. Стаття 263. Зміст публікації
 2. Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації
 3. Допоміжні органи та спеціалізовані агенції (установи) ООН
 4. Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
 5. Публікація відомостей про заявку на сорт
 6. Кваліфікаційна експертиза заявки
 7. Стаття 266. Призначення справи до розгляду
 8. Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України
 9. Оспорювання чинності патенту
 10. Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи
 11. Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
 12. Суб'єктивні суміжні права
 13. Експертиза заявки
 14. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 15. Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
 16. Стаття 429. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України
 17. 2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди?
 18. Стаття 82/7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму