<<
>>

1. Мета товариства

Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності.

Для цього товариство збільшує власний капітал, налагоджувати ефективні відносини із заінтересованими особами та забезпечувати виконання умов для включення акцій товариства до лістингу фондових бірж та їх обігу на організованому фондовому ринку.

Мета товариства визначається у статуті товариства. Товариство зобов'язане інформувати акціонерів та заінтересованих осіб про мету товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту.

Для досягнення мети товариства органи товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховувати інтереси суспільства в цілому.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 1. Мета товариства:

 1. 1. Мета товариства
 2. 4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
 3. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 4. Стаття 70. Мета митного оформлення
 5. Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
 6. Стаття 50. Поняття покарання та його мета
 7. § 2. Договір простого товариства
 8. 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
 9. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 10. Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
 11. Різновиди договорів простого товариства.
 12. Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій
 13. Стаття 276. Мета визначення країни походження товару
 14. Стаття 374. Мета і порядок застосування адміністративного затримання