<<
>>

М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

У томі І Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовано загальні положення Податкового кодексу України, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). У даний том увійшли перший та другий розділи, у яких визначаються загальні засади оподаткування в Україні. До розділу І включені коментарі до загальних положень: поняття податку, податкового обов'язку, основних принципів податкового законодавства тощо. У розділ ІІ увійшли коментарі, що стосуються податкової звітності, порядку роз'яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов'язані з адмініструванням податків.

Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов'язана з практичним застосуванням податкового законодавства.

<< | >>
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ
ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ГЛАВА 12. ПЕНЯ

Книги и учебники по дисциплине Налоговое право:

  1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2 - 2010 год
  2. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3 - 2010 год
  3. Н.А. Сотников. Земельный налог. Экономико-правовой бюллетень №11. - 2010 год
  4. М.В. Андреева. Действие налогового законодательства во времени Учебное пособие - 2006 год
  5. В. С. Белых, Д. В. Винницкий. Налоговое право России. Краткий учебный курс. - 2004 год
  6. С.Г. Пепеляев. Налоговое право: Учебное пособие - 2000 год