<<
>>

О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. 2003

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України.

До складу авторського колективу ввійшли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних органів.

Для суддів, працівників правоохоронних органів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів.

<< | >>
Розділі Загальні засади
Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Розділ III Вибори. Референдум
Розділ IV Верховна Рада України
Розділ V Президент України
Розділ VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади
Розділ VII Прокуратура
Розділ VIII Правосуддя
Розділ IX Територіальний устрій України
Розділ X Автономна Республіка Крим
Розділ XI Місцеве самоврядування
Розділ XII Конституційний Суд України
Розділ XIII Внесення змін до Конститущї України
Розділ XIV Прикінцеві положення

Книги и учебники по дисциплине Конституционное право:

 1. А.П. Галоганов. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (постатейный) - 2012 год
 2. А.С. ОСТАПЕНКО, Е.В. АРТЕМЬЕВ, Е.А. БЕВЗЮК. КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21.11.2011 N 324-ФЗ "О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 2012 год
 3. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А., Шумилов Ю.И.. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник - 2009 год
 4. Джерри Спенс. Настольная книга адвоката: искусство защиты в суде - 2009 год
 5. Грудцына Л.Ю.. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие - 2009 год
 6. П. В. Крашенинников. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации - 2009 год
 7. А.А. МИШИН. Конституционное (государственное) право зарубежных стран - 2008 год
 8. Е.А. Исайчева. Комментарий к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" - 2006 год
 9. А.А. Малюшин. Конституционно-судебное правотворчество в правовом государстве - 2006 год
 10. О.Е. Кутафин. Российское гражданство - 2004 год
 11. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА - 2003 год
 12. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру” - 2003 год
 13. Л.В. Лазарев. Правовые позиции Конституционного Суда России - 2003 год
 14. В.В.Лазарев. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации - 2003 год
 15. Б. А. Страшун. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Том 4. Часть Особенная: страны Америки и Азии - 2001 год
 16. С.А. Авакьян. Конституция России - природа, эволюция, современность - 2000 год
 17. Б.А. Страшун. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Часть общая. Тома 1-2 - 2000 год
 18. Б. А. Страшун. Конституционное (государственное) право зарубежных стран Том 3 Особенная часть. Страны Европы - 1997 год
 19. Под редакцией профессора В.В.Маклакова. ИНОСТРАННОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - 1996 год
 20. О. Г. Румянцев. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления) - 1994 год