<<
>>

Зміст і розмір відшкодування шкоди.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, складається з:

1) виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2) виплати у відповідних випадках одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцям потерпілого);

3) компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу (посилене харчування, протезування, сторонній догляд тощо);

4) за наявності факту моральної шкоди потерпілому відшкодовується моральна шкода.

Розмір відшкодування у вигляді періодичних платежів визначається залежно від таких факторів: а) розмір середньомісячного заробітку; б) відсоток втрати професійної працездатності; в) відсоток вини потерпілого (ст.

454 ЦК України, Закон № 1105-XIV). Далі буде охарактеризовано зазначені фактори.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Зміст і розмір відшкодування шкоди.:

 1. § 14. Зміна розміру відшкодування шкоди
 2. 7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності
 3. Відшкодуванню шкоди присвячена гл. 82 ЦК, а також галузеві акти законодавства — зокрема, закони України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади — зокр
 4. Визначення розміру відшкодування непрацездатним утриманцям та іншим особам, які мають право на відшкодування
 5. Можливість чи неможливість впливу ступеня вини заподіювача моральної шкоди на розмір її компенсації.
 6. Глава 33 Відшкодування шкоди
 7. § 2. Відшкодування моральної шкоди
 8. § 10. Відшкодування ядерної шкоди
 9. ГЛАВА 29. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
 10. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.
 11. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 12. 8.2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
 13. 8. Який існує порядок відшкодування шкоди?
 14. 8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
 15. § 13. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього
 16. § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
 17. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.
 18. Стаття Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому
 19. 8.1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
 20. Відшкодування шкоди при заподіянні смерті потерпілому