<<
>>

§ 14. Зміна розміру відшкодування шкоди

Чинне цивільне законодавство (ст. 463 ЦК УРСР, Правила від 23 червня 1993 р.) передбачає обставини, що дають право потерпілому або його непрацездатним членам сім'ї вимагати зміни розміру відшкодування втраченого заробітку, витрат на соціальну і медичну допомогу.

До них належать:

1) зниження працездатності потерпілого. Необхідно, щоб працездатність знизилася у зв'язку із заподіянням ушкодження здоров'я порівняно з тією, яка була у потерпілого на момент вирішення питання про відшкодування шкоди. Зниження працездатності є підставою не тільки для збільшення розміру періодичних платежів, а й для збільшення сум на сторонній догляд;

2) зміна складу членів сім'ї померлого: народження дитини після смерті потерпілого і здійснення одним із членів сім'ї потерпілого догляду за дитиною до досягнення нею восьми років. Наприклад, на день смерті потерпілого на його

утриманні перебувала дочка 9 років. Дружина працювала. Заробіток потерпілого становив 96 грн. Частина заробітку потерпілого, що припадає на дочку, дорівнює 48 грн. (96 грн. : 2). Через п'ять місяців після смерті потерпілого його вдова народила сина і звільнилася з роботи. В цьому разі має бути перерахована частина заробітку потерпілого, що припадає на кожного члена сім'ї, який має право на відшкодування шкоди. Тепер ця частина дорівнює 24 грн. (96 грн. : 4). Загальна сума відшкодування становитиме 72 грн. (24 грн. х 3);

3) підвищення мінімального розміру заробітної плати в порядку, визначеному законодавством. У цьому разі є підстави пред'явити вимоги про збільшення мінімального розміру витрат на необхідний догляд за потерпілим;

4) підвищення тарифних ставок (окладів) працівників госпрозрахункових підприємств або заробітної плати відповідно до колективного договору. Право потерпілого вимагати збільшення розміру відшкодування у названих випадках не підлягає дії позовної давності: потерпілий має право звернутися із зазначеною вимогою у будь-який час.

У статті 464 ЦК УРСР сформульовано підстави, за наявності яких заподіювач шкоди може вимагати зменшення розміру відшкодування. До них належать:

1) підвищення працездатності потерпілого порівняно з тією, яка у нього залишилася на момент вирішення питання про відшкодування йому шкоди;

2) припинення виконання обов'язків членом сім'ї потерпілого зі здійснення догляду за дітьми, братами, сестрами або онуками померлого, які не досягли восьми років.

Наприклад, на день смерті потерпілого на його утриманні був син 6 років, працездатна дружина не працювала. Заробіток потерпілого становив 96 грн. Відшкодування шкоди було призначено на неповнолітнього сина і працездатну дружину, яка доглядала шестирічного сина. Частина заробітку потерпілого, що припадає на призначених осіб, дорівнює 64 грн. (96 грн. : 3x2). Через рік син пішов до школи і дружина влаштувалася на роботу. Заподіювач шкоди має право вимагати проведення перерахунку розміру відшкодування і припинення виплати відшкодування дружині. При цьому частина заробітку потерпілого, що припадає на сина, становитиме 48 грн. (96 грн. : 2);

3) пред'явлення вимог про відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого новими особами після винесення рішення про відшкодування шкоди непрацездатним утриманцям померлого. Наприклад, на утриманні померлого перебували двоє неповнолітніх дітей. Заробіток потерпілого — 96 грн. Дітям було присуджено 64 грн. (96 грн. : 3 х 2). Через півроку за відшкодуванням шкоди звернулася мати неповнолітньої дитини від першого шлюбу. Заподіювач має право вимагати зменшення розміру відшкодування первісним утриманцям померлого. Сума відшкодування трьом неповнолітнім дітям померлого має бути визначена у розмірі 72 грн. (96 грн. : 4 х 3). Отже на кожну дитину припадає 24 грн.;

4) збільшення пенсії, одержуваної потерпілим у зв'язку з ушкодженням здоров'я. Ця обставина може бути підставою для зменшення розміру відшкодування, якщо за чинним законодавством розмір повного відшкодування зменшується на суму пенсії (статті 457, 461 та 462 ЦК УРСР).

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 14. Зміна розміру відшкодування шкоди:

 1. Зміст і розмір відшкодування шкоди.
 2. 7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності
 3. Відшкодуванню шкоди присвячена гл. 82 ЦК, а також галузеві акти законодавства — зокрема, закони України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади — зокр
 4. Визначення розміру відшкодування непрацездатним утриманцям та іншим особам, які мають право на відшкодування
 5. Стаття 192. Зміна розміру аліментів
 6. Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати
 7. Можливість чи неможливість впливу ступеня вини заподіювача моральної шкоди на розмір її компенсації.
 8. Глава 33 Відшкодування шкоди
 9. § 2. Відшкодування моральної шкоди
 10. § 10. Відшкодування ядерної шкоди
 11. ГЛАВА 29. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
 12. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.