<<
>>

Збіг боржника і кредитора в одній особі

. Припинення зобов'язань у разі збігу боржника і кредитора в одній особі (ст. 219 ЦК УРСР; ст. 608 ЦК України) відбувається внаслідок правонаступництва, тобто переходу прав та обов'язків боржника до кредитора і навпаки.
У відносинах між громадянами зобов'язання може припинятися за вказаною причиною, коли спадкоємець і спадкодавець були між собою у зобов'язальних правовідносинах. При правонаступництві спадкоємець набуває прав та обов'язків спадкодавця і стає одночасно кредитором і боржником (боржник за договором позики стає спадкоємцем свого кредитора).

Щодо організацій зобов'язання можуть припинятися збігом боржника і кредитора у зв'язку зі злиттям юридичних осіб або якщо в зобов'язанні одна з них була кредитором, а інша — боржником. В обох випадках зникає другий суб'єкт правовідносин, у зв'язку з чим вони припиняються.

Якщо згодом цей збіг припиняється, зобов'язання виникає знову (ч. 2 ст. 219 ЦК УРСР). Це правило застосовується у тих випадках, коли спадкування мало місце після оголошення громадянина померлим, а згодом судове рішення про оголошення громадянина померлим було скасовано судом у зв'язку з його явкою.

При поділі юридичної особи, яка виникла внаслідок злиття або приєднання, доля попередніх зобов'язань визначається заново за роздільним балансом.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Збіг боржника і кредитора в одній особі:

 1. Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?
 2. Статья 61.3. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами
 3. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
 4. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 5. Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 6. Глава 10. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ
 7. Глава 3. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
 8. § 7. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
 9. Стаття 342. Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів
 10. Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого
 11. Підстави відповідальності нестрахувальника за ушкодження здоров'я і заподіяння смерті застрахованій особі.
 12. Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
 13. Стаття Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого